Barn och unga

Snö

Fantasy

Det händer för barn

Se allt som händer för barn

Det händer för unga

  1. Bokpresentation - Charlie säger nej

    När: Tisdag 23 januari 16:00 - 17:00
    Plats: Hörsalen Höganäs bibliotek

    Alice Carlström, Frida Källhage och Jenny Ziegler på Procivitas Gymnasium i Helsingborg har skrivit och gett ut barnboken Charlie säger NEJ! och som är ett UF-företag. Boken, som riktar sig till barn 5-8 år, handlar om fysisk integritet och rätten att säga nej. Vart femte barn utsätts för ett sexuellt övergrepp innan de fyllt 18 år. Författarnas mål är att boken ska kunna användas i utbildningssyfte.

Se allt som händer för unga

@boufamiljenhbg på Instagram