Stora boken om träd

I början av denna stora bok om träd möts läsaren av ett stort uppslag med en fantastiskt teckning över en stor trädkrona, fyllt med fåglar, blommor, ormar, insekter, leoparder i en salig blandning. Jag läser den tillhörande texten och ser att det är ett mexikanskt livsträd som är en del av mexikansk folkkonst. Jag söker vidare på internet och hittar fler vackra exemplar. Boken fortsätter med uppslag efter uppslag med fina bilder. Genom bilderna lockas man in i texten och vill veta mer. Som det australiska flaskträdet som jag just fick lära mig mer om. Läs och låt er förundras!

Målgrupp:

Taggar:

Tipsat av: Evelina Hartwig den 10 augusti 2020