Bibliotekets digitala filmcirkel

Ängelholms bibliotek håller på att starta upp en digital filmcirkel på Facebook och vi vill bjuda in dig!

Vi ser en gemensam film och diskturerar denna under en vecka på facebooksidan. Vi använder bibliotekets nyligen införskaffade strömmande filmtjänst Cineasterna.

Bibliotekets filmredaktion sätter ihop filmpaket, med tre filmer i varje, efter olika teman. Deltagarna får sedan rösta om vilket paket vi ska köra. Ett paket betar vi av på en månad.

Inför varje film skickar vi ut en kort presentation av filmen samt saker du kan uppmärksamma och tänka på inför diskussionen på facebooksidan.

Hoppas du vill vara med!