Boka en biblioteksvisning

Visningar i Corona-tider:

I och med de lokala restriktioner som gäller förtillfället kan vi inte ebjuda några visningar alls just nu. 

Biblioteket tar emot grupper för olika typer av visningar. För alla visningar gäller att ansvarig för gruppen ska vara närvarande. Vi vill att ni bokar i god tid före önskat besök, gärna minst 14 dagar. Om gruppen/klassen är stor (se max antal under respektive länk), boka hellre två tillfällen.

Efter visningen kan vi ordna bibliotekskort för de deltagare som önskar det. Vårt formulär för nya låntagare kan laddas hem här. Skriv gärna ut det, fyll i och ta med till visningen.

Personer under 18 år måste ha målsmans/god mans underskrift på formuläret. Vuxna över 18 år måste visa legitimation eller LMA-kort för att få bibliotekskort.

Boka tid för visning här:

Föräldragrupper och BVC – Stadsbiblioteket erbjuder inte längre några bokade BVC-visningar utan hänvisar till de öppna Babybokträffarna.

6-årsgrupper

Skolklasser i grundskolan

Gymnasieklasser, vuxenstuderande eller SFI-grupper

Föreningar, studieförbund eller annan verksamhet