Shared reading - Läsa tillsammans

Har du hört talas om Shared Reading?

Välkommen att delta i Shared Reading tillsammans med oss på Helsingborgs bibliotek.

Shared Reading handlar om att gemensamt utforska en skönlitterär text för att nå en djupare förståelse för berättelsen.

En läsledare läser högt och sedan samtalar vi om det lästa. Vi reder ut sådant som kan vara svårt att förstå och närmar oss texten med våra olika erfarenheter.