Att läsa novell för att skriva novell - Digital workshop - Novellskrivande för vuxna

Arrangemang

Arrangemanget har redan varit

29 maj lördag 2021
29 maj lördag 2021
2021-05-29 till 2021-05-29.
Plats Helsingborgs Stadsbibliotek
Kostnad: Gratis
Målgrupp:
Information:

Max 10 deltagare, anmälan krävs.

Ett samarrangemang mellan Helsingborgs bibliotek, Novellfest Lund och Litterär nod Lund.

Här är ett tillfälle för dig som vill prova på att skriva noveller. Under en workshop läser vi en novell och samtalar om läsningen, visar dig grunderna i novellskrivande och ger dig inspiration.

Vi som leder workshopen är Åsa Foster och Therése Granwald. Vi är författare, skrivpedagoger och även konstnärliga ledare för Novellfest i Lund 11-12 september.

Copyright/fotograf: Caroline Andersson
Åsa Foster och Therése Granwald

Förberedelser: Läs en novell, som du får genom biblioteket. Du får information om hur du får boken och länk till mötet efter att du anmält dig.

Första 45 min ägnar vi åt att berätta mer om novellformen, och genom läsning närmar vi oss denna och ser tillsammans på ett exempel.

De andra 45 minuterna fokuserar vi på skrivande av novell med en skrivövning som man gör på plats.

Alla som deltagare är sedan välkomna att vara med i Novellfests nationella skrivartävling, mer info om det ges under workshopen.

Workshopen är fulltecknad så det går inte längre att anmäla sig.