Key not found: common.types.event.singular
Key not found: content.event.cost Gratis
Key not found: content.event.audience

Få hjälp med att skriva och översätta ditt CV via Jobbskills.se. Personal från Arbetsförmedlingen finns på plats! Get help writing and translating your resume via Jobbskills.se. Personnel from Arbetsförmedlingen are available!

Under oktober, november och december kommer Racha Allababidi från Arbetsförmedlingen finnas på Höganäs Bibliotek varje fredag mellan klockan 13:00 och 15:00 för att hjälpa nyanlända arbetssökande med Arbetsförmedlingens digitala verktyg - Jobskills.

Så här beskriver Arbetsförmedlingen Jobskills på sin hemsida:
Jobskills.se är ett nytt digitalt verktyg som asylsökande kan använda för att visa sin kompetens och beskriva sina tidigare erfarenheter på sitt eget modersmål. Det kan handla om alltifrån att kunna laga mat och snickra till att man har akademisk eller praktisk utbildning eller att man jobbat som ingenjör eller läkare i flera år.

Läs mer om Jobskills

During October, November and December, will Racha Allababidi from the Employment Service be at Höganäs Library every Driday between 13:00 and 15:00 to assist newly arrived jobseekers with Arbetsförmedlingens digital tool - Jobskills.

Here is how Arbetsförmedlingen describes Jobskills on their website:
Jobskills.se is a new digital tool that asylum seekers can use to demonstrate their skills and describe their previous experiences in their own mother tongue. It can be all about being able to cook and do carpentry to have academic or practical education or worked as an engineer or doctor for several years.

Read more about Jobbskills

Key not found: content.common.tags.header