Förbjudna förbindelser

Arrangemang
Kostnad: 0:-
Målgrupp:

Till det sista tillfället i vår föreläsningsserie som är ett samarbete med Lunds universitet, får vi glädjen att välkomna Bonnie Clementsson, som är verksam vid historiska institutionen.

För 300 år sedan såg definitionen av incest annorlunda ut än vad den gör idag. Dessutom jämställdes släktskap via blodsband med släktskap via giftermål.

Bonnie Clementssons forsking handlar bland annat om hur enskilda människor uppfattat sin plats i samhället. Under 2016 disputerade hon på en avhandling om hur föreställningar kring incest och incestförbud har förändrats i Sverige sedan 1700-talet.

Det är gratis och ingen föranmälan behövs.