Forskarturnén - Blått och grönt i staden - strategi för minskade översvämningar?

Arrangemang

Arrangemanget har redan varit

20 mars onsdag 2019
20 mars onsdag 2019
2019-03-20 till 2019-03-20.
Plats Bjuvs bibliotek
Målgrupp:

Föreläsning med Johanna Sörensen, från teknisk vattenresurslära vid LTH.

Många önskar fler grönområden i våra urbana miljö, samtidigt som bostadsbyggandet ofta sker genom förtätning inne i städer och tätorter. Hur hänger detta ihop med risken för översvämningar? Och kan s.k. blå-gröna lösningar minska risken för att översvämning i städer? Hur gör vi plats för vatten?

I samarbete med Lunds universitet