Läxhjälp

Arrangemang
Kostnad: Gratis
Målgrupp:

Få hjälp med läxorna på biblioteket!

Volontärer från Röda Korset hjälper barn med deras läxor.