Ritsagor

Kostnad: Gratis
Målgrupp: Barn
Rim- och ritsagoshow med Eva Bengtsson. För barn 3-7 år. Förhandsanmälan krävs senast den 19 juni på telefon 0435-281 76.
Arrangör: Kultur- och fritidsförvaltningen.