Sagostund

Sagostund för barn 3-6 år.

Plats: Sagorummet Landskrona Stadsbibliotek
Målgrupp: Barn
Vi träffas i bibliotekets sagorum följande tisdagar under våren: 24/1, 7/2, 7/3, 21/3, 4/4, 18/4.

Varmt välkomna!