Sagostund på svenska

Arrangemang
Kostnad: Gratis
Målgrupp:

Berättelser för barn 3-6 år.

Förbokning från två veckor innan sagostunden. Samarrangemang med ABF