Schack på biblioteket

Arrangemang
Kostnad: gratis
Målgrupp:

Klippans Schackklubb lär barn hur man spelar schack.Ingen förhandsanmälan behövs!
Arrangör: Klippans Schackklubb i samarbete med Kultur- och fritidsförvaltningen