Torsten Jansson - Flykting och elitstudent.

Berättelser om utanförskap och framtidshopp.

Lunds universitet ger smakprov på aktuell forskning.
Arr: Lunds universitet, Allvar Gullstrand gymnasiet och Landskrona bibliotek.

Torsten Jansson - Center for Middle Eastern Studies Lund University