Ungdomstimme

Arrangemang
Målgrupp:

Kom till biblioteket för att träffa nyanlända ungdomar och kanske få en ny kompis.

Vi bjuder på fika!