Fotoutställning - Fotograf Annelie Utter

Foto: Annelie Utter/N Utställning

Utställningen är över

11 september lördag 2021
30 september torsdag 2021
2021-09-11 till 2021-09-30.
Plats Atriet Klippans bibliotek
Målgrupp:
Information:

Fri entré

Annelie Utter är specialiserad inom naturfotografi. Hon fångar ögonblick i den vilda naturen som få människor får chansen att uppleva. Med en stor kunskap om djurens beteende och deras rörelsemönster fryser Annelie verkligheten och bilden lämnar en ofta en spegling av djurets personlighet och dess livsöde. Hennes engagemang i ekoturism och djurens förutsättningar färgar hennes bilder och ger fotografierna ytterligare en dimension och en närvaro som fastnar på betraktarens näthinna.
www.naturresor.com

Annelie Utter är invald i Naturfotograferna/N, en förening för Sveriges främsta naturfotografer. Föreningen har som mål att verka för en sund och ärlig naturfotografering som gagnar naturskyddet.

Arrangör: Klippans kommun