Kalle Brolin - Jag är utan titel

Utställning

Datum

18 februari lördag
29 april lördag
2023-02-18 till 2023-04-29.
Plats Konsthallen Åstorps bibliotek
Målgrupp:

Vernissage 18 februari kl. 10-13

Kalle Brolin har i många år arbetat med en serie konstverk om Skånes sockerbruk och kolgruvor. I videokonstverk och performances tittar han på hur landskapet påverkats av dessa två industrier - både det yttre landskapet (det vi ser omkring oss), och det inre landskapet (det vi tänker och känner).
För några år sedan gjorde Kalle Brolin en film om den stora slagghögen vid kolgruvan i Nyvång, och försökte utnämna högen till en skulptur. I utställningen på konsthallen i Åstorp visar han helt nya verk om samma slagghög.

På konsthallen visas en videoinstallation. Det är en bild med olika delar, som spelas upp på flera olika skärmar i rummet. Längst in finns en landskapsbild, filmad med drönare. Den är så bred att den sträcker sig över två skärmar. Det är svårt att få plats med hela slagghögen i en bild, det är svårt att omfamna den i dess helhet. Den tornar upp sig över byn Nyvång som ett berg eller en vulkan. I installationen finns också en film med bilder av högen. I denna film ställer människor filosofiska frågor om sina liv till en artificiell intelligens, en bildgenererande AI, som svarar dem alla genom att göra olika bilder av slagghögen i Nyvång. Bilderna är lite skeva och lite fel, och det är svårt att förstå vad de betyder, riktigt svårt att förstå dem som svar på människornas frågor. Slagghögen framställs i dessa bilder som en högre makt, som styr över byn och de som bor där.

Under utställningsperioden kommer skolbarn från Åstorps kommun att göra och visa sina egna bilder, med frågor och svar som kretsar kring slagghögen. Dessa bilder sätts upp i konsthallen efter hand, och ingår i utställningen.

Om Kalle Brolin:

Konstnären Kalle Brolin är uppväxt i Ängelholm i nordvästra Skåne. Han är utbildad vid bl.a. konstskolan i Munka Ljungby, konsthögskolan i Umeå, och konsthögskolan Valand i Göteborg. Kalle Brolin har levt och arbetat som konstnär i bl.a. Berlin, London, Buenos Aires, Istanbul, Tallinn, Köpenhamn mfl. städer. Numera bor och arbetar han i Malmö. Förutom att göra och ställa ut sin egen konst i olika länder har Kalle Brolin också skrivit konst- och kulturkritik för en rad tidningar och böcker, undervisat vid en rad konstskolor, medverkat i en rad forskningsprojekt, samt producerat utställningar med andra konstnärers verk. Han är en av grundarna till den solcellsdrivna socialistiska utomhusbion Sunshine Socialist Cinema, som visat och diskuterat konstvideo från hela världen. Kalle Brolin är en av lärarna vid konstskolan i Munka Ljungby.

Mer om Kalle Brolins konst finns på https://kallebrolin.org