Klippanpopen 40 år - en musikutställning i och med tiden

Kartbild som visar vart Klippans bibliotek ligger.
  1. Kartbild som visar vart Klippans bibliotek ligger.
När: Lördag 9 december - söndag 14 januari
Plats: Klippans konsthall Klippans bibliotek
Målgrupp:

Det är i år 40 år sedan "Klippanpopen" uppstod. År 1977 startades musikföreningen Bombadill och ett musikliv med musikfester och skivinspelningar följde. Redan i december 1977 spelades den första skivan in i föreningens studio, "Vårdad klädsel/Förbjudna ljud" med Kriminella Gitarrer, och ett flertal grupper följde efter med egna skivor.

 År 1979 kom samlings-LP:n "Svensk Pop" med fyra grupper: Torsson, Noise, The Push och Kriminella Gitarrer. Första låt på skivan var "Klippans Centrum", vilken blev något av gruppens Torssons signaturmelodi. LP:n blev uppmärksammad och fick stor publicitet. Skivan gavs ut av en syskonförening till Bombadill: Svenska Popfabriken. Under ett tiotal år framåt spelade föreningen in och gav ut skivor som uppmärksammades nationellt.

Utställningen Klippanpopen 40 år beskriver hur popmusiken utvecklades från 1977 och framåt. De grupper som gav ut skivor och fick uppmärksamhet porträtteras, bakgrunden med föreningarna Bombadill och Svenska Popfabriken beskrivs och vad som hänt under de senaste åren finns också med på ett hörn.

Om tiden 1975-1985 handlar boken Ett skivbolag i varje by – om Svenska Popfabriken i Klippan som utkommer den 9 december. Boken består av minnesbilder och reflektioner från några av dem som var med när det begav sig. Den innehåller också en katalog med de inspelningar som blev skivor eller offentliggjordes på annat sätt. En genomgång av de grupper som fanns i Popfabrikens krets kompletterar bokens övriga material. Boken är rikt illustrerad.

Vernissage 9 december klockan 13.00-16.00.
I samband med utställningen arrangeras även en Bombadill-afton den 12 december klockan 18.30 i atriet, Klippans bibliotek
och en Svenska Popfabriken-afton den 11 januari 2018 klockan 18.30 i Musikskolans konsertsal.
Arrangör: Kultur- och fritidsförvaltningen i samarbete med Svenska Popfabriken m fl