Lotten Pålsson: Ett års fest/Återställandet

Utställning

Datum

30 oktober lördag
30 december torsdag
2021-10-30 till 2021-12-30.
Plats Konsthallen Åstorps bibliotek
Målgrupp:
Information:

Fri entré

Vernissage: lördag den 30 oktober, kl. 11.00-13.00

Hur kan man närma sig sin omvärld och naturen, förstå den och känna delaktighet?

Hur ser vi på oss själva i förhållande till naturen? Vad behövs för att vi ska stanna upp och uppleva de cykliska rörelserna omkring oss? Uppfatta lerans långsamhet, vinden som vaggar gräset? 

I Lotten Pålssons utställning Ett års fest/Återställandet, pågår tankar om naturens cykliska återställande men också ett personligt inre återställande. Med fingrarna i barndomens blålera återkopplar hon till det jordnära, samtidigt som objekten pendlar mellan det långsamma i materialet och tankens flyktiga skiftningar. I Pålssons verk syns ofta djur med varierande symbolik och representation. I den kommande utställningen på Åstorps konsthall syns bland annat verket Vindhästar, som i sin form av en gunghäst rör sig i ett slags mellanvärld (från begreppet Wind Horse, en symbol för själen i schamanistisk tradition). Ett annat verk i utställningen är det pågående arbetet Jag skriver till dig..., en serie poem skrivna i olika känslolägen och som kan ses både som en inre monolog och som en öppen kommunikation, utan specifik avsändare eller mottagare.

 Lotten Pålsson är baserad i Malmö. Pålssons konstnärskap som omfattar text, fotografi, film och objekt skapas i dialog med det hon upplever. Verken kretsar ofta kring själva kommunikationen i sig, språket som meningsbärare, med alla dess outtömliga sätt att betyda.

Utställningen är öppen när biblioteket är bemannat. Öppettider hittar du här.

Konsthallen är inte öppen under bibliotekets meröppettider.

Kontakt vid frågor: jenny.kalliokulju@astorp.se, 042-642 26

Taggar: