Sveriges seriehistoria - de svenska seriernas historia från 1700-talet till idag

Utställning

Utställningen är över

17 september måndag 2018
12 oktober fredag 2018
2018-09-17 till 2018-10-12.
Plats Atriet Klippans bibliotek
Målgrupp:
Information:

Fri entré

Sverige har en anrik och intressant seriehistoria som sträcker sig över århundraden och omfattar allt från enkla skämthistorier till intrikata serie-romaner. I denna utställning kan du följa hela den spännande historien i kronologisk ordning – från 1700-tal-ets konstnärliga experiment till 2000-talets svenska serieunder.

Sveriges seriehistoria – de svenska seriernas historia från 1700-talet till idag är berättelsen om de serier som getts ut och lästs i Sverige, men det är också historien om de svenska konstnärer och författare som arbetat med serieformen. I utställningen kommer du att få ta del av båda dessa perspektiv av serie-mediets historia.

Arrangör: Klippans kommun, Biblioteket I samarbete med Seriefrämjandet och Svenskt Seriearkiv.