Möt mig på Helsingborgs bibliotek

Vi har vad du behöver!

Mer än bara böcker. Bibliotekets traditionella verksamhet har utvecklats något oerhört under de senaste åren. I dag är det är en naturlig mötesplats där du kan träffa och prata med andra besökare. Biblioteket är en plats för fri kunskap där du kan lära dig att använda den senaste tekniken, där barn och unga kan läsa läxor och där inspirationen kommer i form av kreativa workshops och besök i främmande världar.

Vi i Helsingborg arbetar efter fyra grundpelare för att vara bibliotek som står väl rustade för framtiden och för våra besökares behov:

  • Att vara en arena för fri åsiktsbildning och fri kunskap
  • Att erbjuda välkomnande, kreativa och inspirerande mötesplatser
  • Att arbeta läsfrämjande och läsinspirerande
  • Att öka den digitala inkluderingen och minska den digitala klyftan

Helsingborgs bibliotek är öppet för alla, oavsett ålder, personlighet eller nationalitet. Men vi har i uppdrag att fokusera extra på barn och unga, människor med olika typer av funktionsnedsättningar, på de som har annat modersmål än svenska och de som tillhör landets nationella minoriteter.

Välkommen till Helsingborgs bibliotek. Vi har det du behöver.