Sommarboken

Sommarboken är till för alla!

I år har vi tre varianter på sommarboken. Sommarboken är för barn som kan läsa själva och minisommarboken är för barn som ännu inte läser själva. Dessutom finns sommarboken för vuxna. 

Hämta ditt häfte på närmaste bibliotek eller ladda ned direkt.