Take away av böcker

Du som nu inte vill eller kan gå in på biblioteket för att låna böcker kan istället hämta dem utanför biblioteket.

Gör så här för att beställa take away av böcker:

  • Beställ böcker via hemsidan och kontakta biblioteket när du fått avisering om att boken finns att hämta.
  • Kontakta biblioteket och berätta för oss vilka böcker du vill låna.

Kontaktuppgifter till våra bibliotek:

Höganäs Bibliotek, telefon: 043-33 73 70, e-post: biblioteket@hoganas.se

Jonstorps Bibliotek: telefon: 042-33 76 24, e-post: jonstorp.bibliotek@hoganas.se

Lerbergets Bibliotek: telefon: 042-33 76 00, e-post: lerberget.bibliotek@hoganas.se

Nyhamnsläge Bibliotek: telefon: 042-33 76 66, e-post: nyhamn.bibliotek@hoganas.se

Vikens Bibliotek: telefon: 042-33 76 98, e-post: viken.bibliotek@hoganas.se