The Ministry of the Future

I denna klimatfiktion kombineras fantasi med verklighet och ett allvarligt världsläge möter en nyans av hopp. Titeln syftar på en fiktiv framtida FN-myndighet med ansvar för klimatet: Framtidsministeriet. Författaren låter berättelsen växa fram genom berättande text såväl som genom vetenskapliga utläggningar och avsnitt som närmast är att likna vid fabler. På så vis förs handlingen fram av ett myller av röster, och läsaren fängslas av klimatkatastrofens komplexitet.