Inga utskrifter på Ringstorps bibliotek

Tyvärr har skrivaren på Ringstorps bibliotek gått sönder. En ny är beställd men tills den levereras hänvisar vi till stadsbiblioteket för den som behöver skriva ut något. 

Taggar:

den 6 september 2019