Tornedalsflaggans dag

Den tornedalska flaggan hissades första gången 2007.

Flaggans färger är hämtade från de svenska och finska flaggorna. De symboliserar solen, vintervidderna och himlen. Flaggan saknar kors eftersom tornedalingarna inte varit korsfarare.

Geografi

Tornedalen som geografiskt område omfattar nordöstra Sverige och nordvästra Finland.

Tornedalingarnas historia

Den tornedalska kulturen är både flerspråkig och mångkulturell beroende av historien. Den innehåller drag av både samiska, finska och svenska uttryck. Den äldsta bosättning, som inte är samisk, härstammar från 1000-talet. Då kom finska invandrare till området. 1809 förlorade Sverige Finland till Ryssland och Tornedalen hamnade i två länder. Många familjer hamnade på olika sidor om gränsen. I slutet av 1800-talet, då nationalismen i Sverige var stark, blev det förbjudet för barnen i svenska Tornedalen att prata finska i skolan även på rasterna. Först i mitten av 1900-talet togs förbudet bort och elever kunde lära sig finska. Den finska som lärdes ut var dock standardfinska och inte den tornedalsfinska som pratades i hemmen. I dag erbjuds alla barn som vill lära sig meänkieli möjligheten till det, oavsett om man talar språket hemma eller ej.

Vem är tornedaling?

En geografisk definition skulle innebära alla personer som bor längs Torne älv. Om definitionen i stället utgår från språket skulle de finsktalande i kommunerna Pajala, Kiruna, Haparanda, Övertorneå och Gällivare vara tornedalingar. Eftersom det också bor många andra minoriteter i Tornedalen, däribland samer, kväner och finnar blir båda dessa definitioner inte rättvisande. Avgörande är ofta de sociala och kulturella omständigheterna.

Meänkieli

Vårt språk

Meänkieli tillhör den finsk-ugriska språkfamiljen. Språket är närmast besläktat med finskan och kallades tidigare för tornedalsfinska. Det är också släkt med kvänska, som talas i Nordnorge. Meänkieli består av olika dialekter / varieteter och innehåller många svenska låneord. Språket har också kvar många äldre finska ord som försvunnit i finskan efter att Sverige förlorade Finland 1809. Skillnaden mellan dialekterna finns mest i uttalet. Ordet meänkieli består av två ord: meän och  kieli som betyder ”vårt språk”. 

Språklig spridning

I dag finns det cirka 60 000 personer som talar eller förstår meänkieli. De flesta bor i Malmfälten och Tornedalen. Under 1950-talet lämnade många människor Tornedalen på grund av arbetsbrist och flyttade söderut. Därför finns många som talar språket ibland annat i Stockholm och Umeå. 

Framtiden?

På några få universitet är det möjligt att studera meänkieli. Tyvärr är det svårt att få tag på lärare, vilket förstås påverkar möjligheter att erbjuda meänkieli som modersmålsundervisning i skolorna. Det finns cirka 50 böcker skrivna på meänkieli.

Lästips - romaner om Tornedalen och/eller meänkieli