Tusen svenska kvinnoår av Ann-Sofie Ohlander & Ulla-Britt Strömberg

Dubbelarbetande kvinnor är inget nytt, det har förekommit genom hela historien. Det kvinnliga arbetet har dock inte alltid varit så synligt och inte heller värderats speciellt högt. I denna populärvetenskapliga bok berättas om mjölkdejor, gruvpigor, driftiga änkor, företagare m.fl. och visar på betydelsen av kvinnors insatser både under freds- men också under krigstid.