Information och sätt att hantera medieflödet i kriser

Krisinformation

På Krisinformation.se så kan du läsa samlad information från svenska myndigheter om vad de vet om invasionen av Ukraina just nu och tips för hur man kan hantera oro.

Medie- och informationskunnighet (MIK) handlar om att:

  • förstå mediers roll i samhället
  • kunna hitta, analysera och kritiskt värdera information
  • själv kunna uttrycka sig och skapa innehåll i olika medier
  • förstå och använda sina digitala kunskaper

Varför är MIK viktigt?

I en demokrati har alla tillgång till fri information och yttrandefrihet. Biblioteket är en plats där du ska kunna söka och hitta information. MIK ger dig möjlighet och kunskap att göra det.

MIK Sveriges kunskapsbank

Samlat material för alla som vill stärka sin medie- och informationskunnighet. Statens medieråd är ett kunskapscentrum om barn och ungas medieanvändning och medie- och informationskunnighet. 

Hur tolkar vi bilder? Hur kan budskap förmedlas och hur kan bilder manipuleras?

Desinformation

Falsk information som medvetet sprids för att lura och bedra eller som en del i en strategi för att skapa misstro till myndigheter, medier och grupper inom ett samhälle. Det är inte alltid enkelt att veta vad som gäller, men det finns metoder och tankesätt som kan hjälpa till. Nedan tipsar vi om några sidor som tar upp just sådant.

Data detox kit

Få tips och förslag på hur du som användare kan ta kontroll över ditt liv på nätet. Sidan kan översättas till 34 olika språk.

Medieborgarpodden - en serie om medie- och informationskunnighet

I Statens medieråds podd Medieborgarpodden diskuteras ämnen som källkritik, konspirationsteorier och digitala fotspår. Nedan länkar vi till tre avsnitt som handlar om information och desinformation samt vilken roll MIK har för demokratin.

Digiteket

Digiteket är en plattform för den som vill fördjupa sina digitala kunskaper. Den är framför allt en resurs för bibliotekspersonal, men är tillgänglig för alla. Digiteket görs av biblioteken i Malmö på uppdrag av Kungliga biblioteket. På digiteket hittar du en kurser och texter i en mängd olika ämnen. Nedan har vi valt ut vissa kurser och texter som handlar om desinformation, källkritik och källtillit.

Källkritikbyrån

Här kan du läsa exempel på desinformation och missinformtion som lätt sprids i och via sociala medier. Du hittar också guider för hur du kan med relativt enkla medel kolla ifall ifall något stämmer eller inte. Källkritikbyrån är ett projekt startat av samma personer som en gång startade Viralgranskaren på tidningen Metro, det vill säga Åsa Larsson, Jack Werner och Linnea Jonjons.

Två högst intressanta artiklar på Källkritikbyrån är:

UR

UR är ett oberoende public service bolag som gör pedagogiska program om många ämnen. 

Video: Påverkan och desinformation i nya format på nätet

Bli inte lurad

Myndigheten för psykologiskt försvar har lagt upp en sida om påverkanskampanjer och dess olika former och vad du kan tänka på för att minska skadan av dessa kampanjer. 

Internetkunskap

Internetkunskap är ett iniativ från Internetstiftelsen där du kan lära dig det du behöver för att bli en säker och medveten internetanvändare. Du hittar användbara tips om hur du kan använda allt det som internet erbjuder. I länkarna nedan har vi lyft fram desinformation, källkritik och källtillit, men på sidan finns det en massa annat som säkert också kan vara av intresse.

Nyhetsvärderaren

Det ligger flera års forskning bakom Nyhetsvärderaren, och det är ett verktyg som lär ut en evidensbaserad metod för källkritik på nätet. Det kan användas av alla som vill träna upp sin källkritiska förmåga. Sidan består av två delar, dels ett självtest och dels en fördjupningsdel. Nyhetsvärderaren är ett samarbete mellan Rise Research Institutes of Sweden, Uppsala universitet och Vetenskap & Allmänhet. 

Information för barn och unga

Här har vi samlat bra källor for information både för barn och resurser för vuxna som vill prata om kriget med barn.

Krisinformation

Här hittar du information till barn och även för hjälp till vuxna som vill prata om det som händer med barn. 

Digiteket

Lilla Aktuellt

SVTs nyhetsprogram för barn och ungdomar om veckans viktigaste nyheter. Du hittar nyhetsinslag och information om situationen i Ukraina här. 

UR Play

Flera olika program som alla på ett eller annat sätt handlar om källkritik och källtillit. 

Spel om källkritik

Här tipsar vi om olika spel som handlar om att se och förstå hur fejkade nyheter och desinformation får spridning. Bli bättre på källkritik med spel!

Spel som handlar om fejkade nyheter och desinformation

Spelen passar ungdomar från 15 år och uppåt.