Undersökning: Vilka bibliotekstidskrifter är dina favoriter?

Vi vill på biblioteket ta reda på vilka tidskrifter som är populära och vill gärna ha din hjälp.
Resultatet kommer att ligga till grund för vårt framtida tidskriftsbestånd på stadsbiblioteket.

Fyll i det enkla formuläret nedan. Du kan ange upp till fem favorittidskrifter.

Allt deltagande sker anonymt.

Enkäten finns också i pappersform på Stadsbiblioteket och
via länk på Facebook och Instagram.

Vi är väldigt tacksamma för ditt deltagande!

Vilka tidskrifter läser / lånar du helst på biblioteket?