Utökade öppettider på närbiblioteken

Från och med 15 november 2021 kommer våra fyra närbibliotek att ha öppet fyra dagar i veckan!

Från och med 15 november 2021 kommer våra fyra närbibliotek att ha öppet fyra dagar i veckan.

Närbiblioteken i Billeberga, Kågeröd, Röstånga och Teckomatorp kommer att ha öppet två dagar extra i veckan, kl 15.30-18.30, utöver de två dagar som de redan har öppet.

De utökade öppettiderna är en del av projektet Bibliotek för alla tider, som genomförs med stöd från Kulturrådets Stärkta bibliotek. Projektet syftar till ökad tillgänglighet och förbättrad service.

De utökade öppettiderna hittas som vanligt lättast på respektive biblioteks sida här på bibliotekfh.se.