Vägen till svenska språket

Språk-appar

Hej svenska

Webbplats och app där du kan:

  • lyssna på orden och läsa meningarna på svenska
  • se orden och meningarna i skrift
  • träna genom att läsa och skriva orden och meningarna

SVT Språkplay

Lär dig svenska genom att titta på tveprogram.

UR Språkplay - svenska för alla

Korta filmer på lätt svenska. 

Lexin

Lexikon på femton språk med bildmaterial och kortare videofilmer.

Lexin bildtema

Flerspråkig interaktiv ljud- och bildordlista med vardagstermer uppdelade i 31 huvudområden, som människokroppen, fåglar och blommor.

Språkkompis online

Boka en kompis att ha videosamtal med.

Lära svenska

Träna svenska själv eller tillsammans med andra.

Duolingo

Svenskkurs för engelsktalande.

Hello Talk

Prata med någon som har svenska som modersmål och lär den personen ditt modersmål.

Svenska akademiens ordböcker

Sök i tre ordböcker på ett och samma ställe.

Svenska institutet – artiklar om svenska språket

Om svenska språket.

Nyheter på lätt svenska

Klartext – nyheter på ett enklare sätt

Sveriges radios nyheter från hela världen på lätt svenska. Varje vardag.

8 sidor

Lyssna och läs nyheter på lätt svenska. 8 sidor finns som papperstidning app och webbplats.

Böcker om svenska språket

Svenska - Fc

Svenska som andraspråk - Fct

Svenska som andraspråk. Kombinerat material som till exempel bok och cd. - Fct/O

Lyssna på lättlästa böcker

Biblio

Du kan lyssna på många lättlästa böcker i appen Biblio. Den är också gratis.

Du kan läsa mer om Biblio här på vår hemsida eller så kan du titta på den här guiden om hur du använder Biblio.