Världen är full av inbillade sanningar av Benny Nilsson

Det här är en bok som fick mig att se på mina egna sanningar och föreställningar ur ett nytt perspektiv. Det vi upplever som helt sant idag, till exempel att jorden är rund och kretsar runt solen, är helt självklart för de flesta, medan det för några hundra år sedan absolut inte räknades för sant och som det till och med kunde vara straffbart att hävda. De sanningar eller föreställningar vi bär med oss beror på vad som finns i våra hjärnor, det vill säga den information som lagrats där och de faktorer som präglat oss under vår uppväxt och i vår kultur. Läsaren får en genomgång av den moderna vetenskapens framväxt och dessutom diskuteras begrepp som veta, tro och känna och att dessa ofta blandas ihop. Den sista delen av boken handlar om vår självbild, identitet, tillhörighet, nationalism med mera. Författaren menar att om vi är medvetna om hur vår egen världsbild byggts upp och ständigt förändras, kan vi förhålla oss ödmjukare och tolerantare gentemot människor i vår omgivning i stället för, som han skriver, att använda våra sanningar ”till att slå i huvudet på andra människor”. Vem vet, det vi håller för sant 2018 är kanske inte sant 2188!

Målgrupp:

Taggar:

Tipsat av: Helene Bergholtz den 14 februari 2018