Digitalt programfönster - litteraturtips

Ängelholms bibliotekarier ger boktips och läser valda avsnitt ur klassiker.