Vad är MIK?

Medie- och informationskunnighet förkortas ofta MIK.

Pixlad bild på en datorskärm och en hand som håller i en smarttelefon.

MIK handlar om att:

  • förstå mediers roll i samhället
  • kunna hitta, analysera och kritiskt värdera information
  • själv kunna uttrycka sig och skapa innehåll i olika medier
  • förstå och använda sina digitala kunskaper

Varför är MIK viktigt?

I en demokrati har alla tillgång till fri information och yttrandefrihet. Biblioteket är en plats där du ska kunna söka och hitta information. MIK ger dig möjlighet och kunskap att göra det.