Val 2022

Lär dig mer om demokrati och allmänna val. Gör demokratijakten via bibliotekets digitala escape room!

Scanna OR-koden:

eller klicka in direkt på Val 2022