Var går gränsen av Carlos Rojas

Författaren till den här boken är analyschef på analysföretaget Sweden Research. I boken Var går gränsen? - om flyktingmottagande, öppna hjärtan och systemkollaps presenterar han fakta om hur flyktingsituationen ser ut både i Sverige och resten av världen. Han diskuterar hur vi kan tänka nytt och föra en mer nyanserad flyktingdebatt. Idag lever merparten av de 60 miljoner människor som är på flykt i läger i diktaturer där de ofta saknar trygghet, möjligheter till utbildning och mänskliga rättigheter. Men en bättre fördelning borde fler av världens 86 demokratiska länder kunna erbjuda hjälp och skydd till de som behöver det. Rojas vill här se nya innovativa lösningar i stället för att fokusera på den negativa problemfokuserade debatten som vi oftast möter idag.

Målgrupp:

Taggar:

Tipsat av: Helene Bergholtz den 2 oktober 2017