Var med och gör skillnad!

Bli volontär/medpratare på bibliotekets bok/språkcafé.

I Åstorp lever många människor med olika bakgrund. Vissa är födda i Sverige och andra i utlandet. Många av våra besökare vill prata och lära sig mer svenska.

Har du tid över?

Volontärarbete innebär att göra en insats för andra människor utan att få betalt för det. Istället får du tillbaka, glädje, gemenskap, nya kunskaper och trevliga stunder. Vi behöver medpratare i alla åldrar, allt från ungdomar till pensionärer.

 För mer information prata med personalen direkt eller mejla  rose-marie.andersen@astorp.se.

Välkommen!

Integration handlar om att olika människor kan leva tillsammans med respekt för varandras olikheter. Det handlar om att människor med olika ursprung och bakgrund möts och om att nyanlända invandrare kommer in i samhället.

Målgrupp:

Taggar:

den 5 september 2017