Vi kom över havet

På 170 sidor i en bok av litet format ryms sann historia i romanform. Den handlar om de japanska kvinnor som i mellankrigstiden anlände med båt som postorderbrudar från Japan till San Fransisco. Kvinnorna beställdes av japanska män som vistats i USA under lång tid och de reste med förespeglingen om ett bättre och mindre slitsamt liv. Det visade sig att fotografierna av de stiliga männen och löftena om välfärd som de hade mottagit innan resan, i de flesta fall var lögnaktiga. De japanska kvinnorna gick mycket hårda öden till mötes och utnyttjades av såväl sina makar som av amerikanerna. De utgjorde en underklass som exploaterades fram till japanernas angrepp på Pearl Harbor 1941. Boken är en kollektivroman där berättarrösten är ett Vi. Detta tilltal är mycket effektivt och gör att en som läsare får ta del av åtskilliga gripande kvinnoöden. I Julie Otsukas debutbok ”När kejsaren var gudomlig” får en ta del av vad som hände de japanska familjerna efter angreppet på Pearl Harbor.